မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးစီမံခ်က္ (SRH Project) သင္တန္းေခၚယူျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးစီမံခ်က္ (SRH Project)

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ UNFPA တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးစီမံခ်က္ (SRH Project) သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ ႔နယ္တြင္ ေဆးမွတ္ပံုတင္ၿပီး ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားကို ေအာက္တုိဘာလတြင္ သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁။ Township Level RH – Family planning multiplier training on health personnel (private & public)
သင္တန္းရက္ – (၃) ရက္
သင္တန္းအခ်ိန္ – ေန႔လည္ (၉း၀၀) နာရီမွ ညေန (၄း၃၀) နာရီ
သင္တန္းေနရာ – ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ ႔နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး

မွတ္ခ်က္ ။ ။ Township Level RH – Family planning multiplier training on health personnel (private & public) သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားကို ဦးစားေပးတက္ေရာက္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
၁။ ေဒါက္တာဖုန္းမူလႈိင္ (09 2033657၊ 09 770004723)
၂။ ေဒါက္တာခင္သီတာ (09 5042407၊ 09 770095154)
၃။ ေဒၚတင္သႏၲာဦး (09 43065656)
၄။ ေဒၚနီလာထြန္း (09 425017762)
မွတ္ခ်က္ ။ ။ လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ား အျမန္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။