ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ခံ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသတင္း


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရခုိင္ျပည္နယ္) တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘူးသီေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ ႔နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈဒဏ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား (၂၃-၉.-၂၀၁၇) မွ (၂၅-၉-၂၀၁၇) အထိ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔က စခန္းမ်ားအထိ သြားေရာက္ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ရွာက္မႈ ေပးခဲ့ပါသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႔ျပင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရပိုက္စံုဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္းတြင္ ဒုကၡသည္ (၁၀၀)ခန္႔ကို ၾကည့္႐ႈကုသေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ကုသရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႔၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႔နယ္ဆရာ၀န္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ပါ၀င္ကူညီခဲ့ပါသည္။

၂၄-၉-၂၀၁၇၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႔မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔သို႔ စက္တပ္အျမန္ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ ခရီးထြက္ခဲ့ရာ နံနက္ (၁၀) နာရီခန္႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ကားျဖင့္ ခရီးဆက္ခဲ့ရာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔အ၀င္ (၄) မုိင္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ မြန္းမလြဲမီ ၀င္ေရာက္ၿပီး လူဦးေရ (၁၀၀) ခန္႔ကို ၾကည့္႐ႈေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၄-၉-၂၀၁၇ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႔ ဓမၼဗိမာန္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ကေလးမ်ားအပါအ၀င္ ဒုကၡသည္ဦးေရ (၂၄၉) ဦးႏွင့္ မ်က္စိအထူးကုႏွင့္ျပသူ (၇၅) ဦး ေဆးကုသမႈေပးခဲ့ပါသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္ ဆရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႔မွ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ပါ၀င္ကူညီၾကပါသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔တြင္ ယေန႔ထက္တုိင္ ေန၀င္မီးျပတ္ (crufew) ကို က်င့္သံုးေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး ညေန (၆း၀၀) နာရီအထိသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

၂၅-၉-၂၀၁၇၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔၊ ၿမိဳ႔မေက်ာင္းရွိ အၾကမ္းဖက္မႈ ဒဏ္ခံေဒသမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စာသင္ခန္းသို႔ အလွဴေငြမ်ား ထည့္၀င္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႔နယ္ ေဆး႐ံုသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔သို႔ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဘူးသီေတာင္ၿမိဳ႔သို႔ နံနက္ (၈း၃၀) တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ နံနက္ပိုင္း (၈း၃၀) မွ (၁၁း၃၀) အထိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ အလုိေတာ္ျပည့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္း ဓမၼာ႐ံုတြင္ ဒုကၡသည္ဦးေရ (၁၉၃) ဦးကို ၾကည့္႐ႈေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔မွ စစ္ေတြၿမိဳ႔သို႔ စက္တပ္အျမန္ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခဲ့ၿပီး ထုိမွတဆင့္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ (၂၅-၉-၂၀၁၇) ညေနပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

– ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) မွ ေထာက္ပံ့ေသာေဆး၀ါးမ်ား (ယခင္ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းထားေသာ ေဆး၀ါးလက္က်န္မ်ား အပါအ၀င္ က်ပ္ေငြ သိန္း (၂၀) ခန္႔

– ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ံုတုိ႔မွ ရခုိင္ဆရာ၀န္မ်ား အပါအ၀င္ ေစတနာရွင္ ဆရာ၀န္မ်ား၏ မိသားစုမ်ား လွဴဒါန္းေသာ က်ပ္ (၆)သိန္းခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။