ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)၊ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ ႔ (၃၆) ႀကိမ္ေျမာက္၊ ၀ါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)၊ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ (၃၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲကို ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ (၆) ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ (၈း၀၀) မွ (၁၀း၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ခန္းမေဆာင္ (ေအ)တြင္ ၀ါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။