ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆးပညာသင္ၾကားေရး (Continuing Medical Education) ဖိတ္ၾကားျခင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆးပညာသင္ၾကားေရး (Continuing Medical Education)

ဖိတ္ၾကားလႊာ

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေသႀကီး)၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆးပညာသင္ၾကားေရး (Continuing Medical Education) အစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါအတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ၾကြေရာက္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၈.၁၂.၂၀၁၇ (ေသာၾကာေန႔)

က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – ေန႔လည္ (၁) နာရီမွ ညေန (၃) နာရီ

က်င္းပမည့္ေနရာ- အလံုၿမိဳ႔နယ္ခန္းမ၊ ဌာနာလမ္း၊ အလံုၿမိဳ ႔နယ္။

 

အစီအစဥ္

(၁) Update on Management of Hypertension by Professor Rai Mra

(၂) Japanese Encephalitis: Mass Immunization Campaign by Professor Saw Win

(၃) Update on Management of Hepatitis B & C by Dr. Thaung Lin

(၄) Medicolegal Problems in General Practice by Dr. Win Zaw

=============================================================

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)

စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆးပညာသင္ၾကားေရး (Continuing Medical Education)

ဖိတ္ၾကားလႊာ

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေသႀကီး)၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆးပညာသင္ၾကားေရး (Continuing Medical Education) အစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါအတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ၾကြေရာက္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၁၄.၁၂.၂၀၁၇ (ၾကာသပေတးေန႔)

က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – မြန္းလြဲ (၁) နာရီမွ ညေန (၃း၃၀) နာရီ

က်င္းပမည့္ေနရာ- TCL စားေသာက္ဆိုင္၊ အမွတ္- ၄၆/၁၊ သံသုမာလမ္း၊ ၁၄/၂ ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔

အစီအစဥ္

(၁) Update on Management of Hypertension by Professor Rai Mra

(၂) TB & Reality by Dr. Nay Lin Tun

(၃) Medicolegal Problems in General Practice by Dr. Win Zaw