(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ “Basic Biostatistics using SPSS” သင္တန္းေခၚယူျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ႏွင့္ Universitis Sultan Zainal Abidin (UniSZA) တို႔မွ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပေသာ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ “Basic Biostatistics using SPSS” သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။
သင္းတန္း …. Basic Course
သင္တန္းဖြင့္မည့္ေန႔ …. 19th and 20th, August 2017
သင္တန္းအခ်ိန္ …. 9 : 00 am to 5 : 00 pm
သင္တန္းေနရာ …. ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ၏ စာၾကည့္တုိက္
Library, Myanmar Medical Association, Yangon

Registration by …. 14th August 2017
Registration Fee …. 40,000 kyats
Contact Person …. Daw Theingi (Librarian) 09 253095281
Please bring your won Laptop