က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ရာသီတုပ္ေကြး (H1N1 pdm 09) ေရာဂါအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲသတင္း

၆.၈.၂၀၁၇၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၏ ခန္းမေဆာင္ (ေအ) ၌ ရာသီတုပ္ေကြး (H1N1 pdm 09) ေရာဂါအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရာသီတုပ္ေကြး (H1N1 pdm 09) ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးျမင့္ေထြးႏွင့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာရွင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္မ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ားမွ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း စိတ္ဝင္တစား ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။