မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှ Covid-19 Medical Center များအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်များခေါ်ယူခြင်း


**မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှ Covid-19 Medical Center များအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်များခေါ်ယူခြင်း **
Covid-19 Medical Center များတွင် မြန်မာန်ိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှ ညီနောင်ဆရာဝန်များက တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှနေ၍ပါဝင်ကူညီလျက်ရှိကြပါသည်။သို့သော် စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆရာဝန်များပိုမိုလိုအပ်လျက်ရှိသောကြောင့် Covid-19 Medical Center များတွင် ညီနောင်ဆရာဝန်များကို ကူညီလုပ်အားပေးလိုသူ ဆရာဝန်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၏စာမျက်နှာရှိ Google Form တွင် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။

Google Link ⬇️