ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆးပညာေဟာေျပာပြဲ


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) မွ ႀကီးမွဴး၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆးပညာျပန္႔ပြားေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္  ေဆးပညာေဟာေျပာပြဲကို  ၁၀.၅.၂၀၁၈ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုခန္းမ၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆးပညာျပန္႔ပြားေရးေဟာေျပာပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးရဲျမမွ NCD-Update on Management of Hypertension ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးထင္ေအာင္ေစာ မွ CD-Current Management of Tuberculosis ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာ ဦးသက္ဆန္းမ်ဳိးမွ Acute Respiratory Tract Infection in Children ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာလည္း သိလုိသည္မ်ားကို ေမးျမန္ခဲ့ရာ ဆရာႀကီးမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။