ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း သင္တန္းပို႔ခ်မည္


ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆးပညာသင္ၾကားေရးယူနစ္ (CME) မွ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ Public Health, Family Medicine and Research Methodology Course (2018) သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္မွ ဇူလုိင္လ (၁၅) ရက္ေန႔အထိ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီမွ ညေန (၃) နာရီအထိ သင္တန္းပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းတြင္ ပါ၀င္ကူညီမည့္ေဆးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိုပါသျဖင့္ မတ္လ (၂၆) ရက္၊ မြန္းလြဲ (၁) နာရီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ခန္းမေဆာင္ (ဘီ) သုိ႔ ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္လုိေသာ အသင္း၀င္ဆရာ၀န္မ်ားသည္ မတ္လ (၂၆) ရက္မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ မြန္းလြဲ (၂) နာရီအတြင္း တက္ေရာက္မည့္သူကုိယ္တုိင္ အသင္း၀င္ကဒ္၊ လုိင္စင္ဓါတ္ပံု (၃) ပံုျဖင့္ အမွတ္ (၂၄၉)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းတြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။