ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) မွ ႀကီးမွဴး၍ ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရးအသိပညာေပး  ေဟာေျပာပြဲကုိ   ၁၀.၅.၂၀၁၈၊ ၾကာသပေတးေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ

ပါေမာကၡ ေဒၚယုဇနေစာျမင့္မွ ေႏြေႏွာင္းျဖစ္ပြား ကေလးေရာဂါမ်ား ၊ေဒါက္တာဦး၀င္းေဇာ္ မွ သြးခ်ဳိ၊ ဆီးခ်ဳိ ကာကြယ္ပါ ၊ ေဒါက္တာ ေဒၚႏွင္းႏွင္းယု မွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သားဆက္ျခားျခင္းမ်ားအေၾကာင္းကို အသီးသီးေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။