ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ျပည္သူလူထုအားက်န္းမာေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)
ျပည္သူလူထုအားက်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)မွ ႀကီးမွဴး၍ ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း

က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ၾကြေရာက္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၁၉-၁၀-၂၀၁၈ (ေသာၾကာေန႔)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – မြန္းလြဲ (၁ း ၀၀) နာရီမွ ညေန (၄ း ၀၀) နာရီအထိ
က်င္းပမည့္ေနရာ – ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုခန္းမ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္

အစီအစဥ္
၁။ အသည္းေရာင္ေရာဂါဘီႏွင့္စီေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (ေဒါက္တာေဒၚခင္ၿပံဳးၾကည္)
၂။ အျဖစ္မ်ားေသာစိတ္ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (ပါေမာၡဦးခင္ေမာင္ႀကီး)
၃။ ေလျဖတ္ျခင္းေ၀ဒနာျပန္လည္သန္စြမ္းေရး (ပါေမာကၡေဒၚသန္းသန္းေဌး)
၄။ သားဆက္ျခားျခင္းသိမွတ္စရာမ်ား (ေဒါက္တာေဒၚသဇင္ညြန္႔)