၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္သစ္မဂၤလာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ဥကၠ႒ မွ တည္ခင္းဧည့္ခံေကၽြးေမြးသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မွတ္တမ္း


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ဥကၠ႒ ပါေမာကၡဦးရဲျမမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အားႀကိဳဆိုသည့္အေနျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံေကၽြးေမြးသည့္ ပြဲကို (၂.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈း၃၀) တြင္ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ခန္းမေဆာင္(ေအ) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။