(၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္္ညီလာခံႏွင့္  ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းျပခန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ (၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္္ညီလာခံႏွင့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းျပခန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္မွ (၂၂) ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆) ႏွင္းဆီလမ္းႏွင့္ မင္းဘူးလမ္းေထာင့္ ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း အေဆာက္အဦ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ  (၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္္ညီလာခံတြင္ ေဆးပညာ ေဟာေျပာပြဲ (၃၇) ခု၊ သုေတသနစာတမ္း (၂၄) ေစာင္၊ ေဆးလက္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳတင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၄) ခုတုိ႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္ပမွ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေဆးတပ္ဖြဲ႔မွ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆးပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ႏွင့္အတူ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ က်န္းမာေရးပညာေပး ျပခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းျပခန္းေပါင္း (၉၀) တို႔ ပါ၀င္ျပသသြားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေရာဂါေဗဒဘာသာရပ္ႏွင့္ ခြဲစိတ္ဘာသာရပ္တို႔တြင္ ထူးခၽြန္ေသာသူမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္လတ္ ဆုမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ဥကၠ႒၏ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲတြင္ ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

(၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္ညီလာခံတြင္ အေကာင္းဆံုးစာတမ္းဆု (၃) ဆုႏွင့္ အေကာင္းဆံုး Poster ဆု (၃) ဆုကိုလည္း ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ အားကစားက႑တြင္ ပါ၀င္သည့္ Golf, Scrabble, Jogging အားကစားပြဲမ်ားတြင္ အႏုိင္ရရွိသူမ်ားကိုလည္း Get together Dinner တြင္ ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။