LADY DOCTORS GROUP

အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔၏ (၉/၂၀၁၈) ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

  • အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္အဖြဲ႔သည္ ေအာက္တိုဘာလ( ၁၄) ရက္ေန႔တြင္ အမႈေဆာင္မ်ား အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားလုိက္ပါၿပီး ပဲခူးတုိင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ ႔နယ္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာကို တစ္ေန႔တာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လာေရာက္ျပသသူ (၉၂၅) ဦးကို ေဆးကုသမႈေပးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ၏ (၃၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဆရာ၀န္ႀကီး၊ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ပူေဇာ္ကေတာ့ပြဲ အခမ္းအနား

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ၏ (၃၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဆရာ၀န္ႀကီး၊ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ပူေဇာ္ကေတာ့ပြဲ အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္အဖြဲ႔တို႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၄) ရက္ (စေနေန႔) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ခန္းမေဆာင္ (ေအ) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါပြဲကို အသက္ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ဆရာ၀န္ႀကီး၊ ဆရာ၀န္မႀကီး (၂၈၀) ဦးခန္႔ကို ကန္ေတာ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။