အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ညီလာခံ (မႏၱေလး)


အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ညီလာခံကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (မႏၱေလး) ခန္းမေဆာင္တြင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂) ရက္ မွ (၄) ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။