မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (EAS) ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု


7.10.202၀ နံနက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ အရေးပေါ်လူနာကုသပို့ဆောင်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း(Emergency Ambulance Services EAS) မှ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း အဓိကကူညီပံ့ပိုးသော Covid 19 ရောဂါကုသရေးဌာန (Thuwana)သို့ လူနာများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် EAS ပိုင် သူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးအား covid ကာလအတွင်း(နှစ်လ) အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
AYA foundation နှင့်အတူ covid ရောဂါကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လက်တွဲပါဝင်ခဲ့ရခြင်းအတွက်လည်း အထူးဝမ်းမြောက်ပါသည်