LADY DOCTORS GROUP

2022 – 2023
No. Name Designation
1. ေဒါက္တာေဒၚခင္မာေအး ဥကၠ႒
2. ေဒါက္တာေဒၚေဆြေဆြလိႈင္ အတြင္းေရးမွဴး

 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ (၂၀၁၈ – ၂၀၁၉) 
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကႀကီးမ်ား
၁။ ေဒါက္တာေဒၚရီရီလွ
၂။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚအုန္းၾကည္
၃။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚသိန္းသိန္းျမင့္
၄။ ေဒါက္တာေဒၚခင္ဦးျမင့္
၅။ ေဒါက္တာေဒၚၾကည္ေမသိန္း
၆။ ပါေမာကၡေဒါက္တာခင္သိန္းဦး
နာယကႀကီးမ်ား
၁။ ေဒါက္တာေဒၚညြန္႔ညြန္႔ရီ
၂။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚသန္းႏုေရႊ
၃။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚၾကည္ၾကည္သင္း
၄။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚခင္ေမအုန္း
၅။ ေဒါက္တာေဒၚတင္လင္းျမင့္
၆။ ေဒါက္တာေဒၚေသာင္းေသာင္းဆိုင္
၇။ ေဒါက္တာေဒၚႏုႏုသာ
၈။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚျမျမအုန္း
၉။ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚတင္တင္ေအာင္
၁၀။ ေဒါက္တာေဒၚခုိင္ခ်ဳိျမင့္
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
ဥကၠ႒ : ေဒါက္တာေဒၚခင္မာေအး
ဒုတိယဥကၠ႒(၁): ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ေလးက်င္
ဒုတိယဥကၠ႒(၂): ေဒါက္တာေဒၚလွၾကင္
ဒုတိယဥကၠ႒(၃): ေဒါက္တာေဒၚခင္၀င္းသန္း
ဒုတိယဥကၠ႒(၄): ေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး: ေဒါက္တာေဒၚေဆြေဆြလႈိင္
တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁): ေဒါက္တာေဒၚပင္ဒိုရာေအာင္ႀကီး
တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂): ေဒါက္တာေဒၚက်င္လွ
တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၃): ေဒါက္တာေဒၚခင္ရီဦး
ဘ႑ာေရးမွဴး : ေဒါက္တာေဒၚယုယုလြင္
တြဲဘက္ဘ႑ာေရးမွဴး (၁): ေဒါက္တာေဒၚညြန္႔ညြန္႔သန္း
တြဲဘက္ဘ႑ာေရးမွဴး (၂): ေဒါက္တာေဒၚခုိင္ခုိင္ဇင္
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ 
(၁) ေဒါက္တာေဒၚခင္ခင္သက္
(၂) ေဒါက္တာေဒၚေ၀ေ၀သာ
(၃) ေဒါက္တာေဒၚခင္မေလး
(၄) ေဒါက္တာေဒၚႏုႏုေမာ
(၅) ေဒါက္တာေဒၚခင္ျမင့္ေဌး
(၆) ေဒါက္တာေဒၚတင္ညိဳညိဳလတ္
(၇) ပါေမာကၡေဒၚယဥ္သဥ္စိုး
(၈) ေဒါက္တာေဒၚသင္းႏြယ္၀င္း
(၉) ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚ၀င္းရီ
(၁၀) ေဒါက္တာေဒၚဖုန္းမူလႈိင္
(၁၁) ေဒါက္တာေဒၚျမသိန္း
(၁၂) တြဲဘက္ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚျမစႏၵာခုိင္
(၁၃) ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚျမတ္စႏၵာေက်ာ္
(၁၄) ေဒါက္တာေဒၚျမတ္သီတာျမင့္
(၁၅) ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚသန္းသန္းေဌး
(၁၆) တြဲဘက္ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚသီတာေရႊ
(၁၇) ေဒါက္တာေဒၚေဆြေဆြ၀င္း
(၁၈) ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး
(၁၉) တြဲဘက္ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚတင္မိမိ
(၂၀) ေဒါက္တာေဒၚတင္ျမင့္
(၂၁) ေဒါက္တာေဒၚစန္းေရႊ
(၂၂) ေဒါက္တာေဒၚၾကြယ္ၾကြယ္သိန္း
(၂၃) ေဒါက္တာေဒၚၾကည္ၾကည္သန္း
(၂၄) ေဒါက္တာေဒၚႏုႏုေဆြ
(၂၅) ေဒါက္ာတာေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္
(၂၆) ေဒါက္တာေဒၚခင္ခင္၀င္း
(၂၇) ေဒါက္တာေဒၚလွလွျမင့္
(၂၈) တြဲဘက္ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚပိုက္ေထြးခ်ဳိ
(၂၉) ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္ဇင္
(၃၀) ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္စိန္
(၃၁) ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚမာမာၾကည္
(၃၂) ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚေဆြေဆြထြန္း
(၃၃) ေဒါက္တာေဒၚေသာ္တာျမင့္
(၃၄) ေဒါက္တာေဒၚႏုႏု
(၃၅) ေဒါက္တာေဒၚခြာညိဳဇင္
(၃၆) ေဒါက္တာေဒၚ၀င္းနီေအာင္
(၃၇) ေဒါက္တာေဒၚအယ္နီ၀င္း
(၃၈) ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚဥမၼာျမင့္သိန္း
(၃၉) ေဒါက္တာေဒၚဥမၼာေအာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းကို (၂.၂.၂၀၁၉) ရက္၊ စေနေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ အမွတ္ (၂၄၉)၊ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ခန္းမေဆာင္ (ဘီ) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဆရာ၀န္အဖြဲ႕ဥကၠ႒မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို အတြင္းေရးမွဴးမွ ဖတ္ၾကားတင္ျပေဆြးေႏြး အတည္ျပဳျခင္း၊ ငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို ဘ႑ာေရးမွဴးမွ ဖတ္ၾကားတင္ျပေဆြးေႏြး အတည္ျပဳျခင္း၊ အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဆရာႀကီး/ဆရာမႀကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ (16.11.2019) Photo