ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါဟာ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီမွာ ဘာေၾကာင့္အျဖစ္မ်ားတာလဲ?