ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕၏ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္၊ ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္၊ ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၉) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ခန္းမေဆာင္ (ေအ)တြင္ မဟာစည္သာသနာ႕ရပ္သာ၊ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမွဴးျပဳေသာ နာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား (၁၀) ပါးတုိ႔အား ပင့္ေဆာင္ၿပီး တရားနာ၊ ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္၊ ေရစက္ခ်ၿပီး ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။