ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း MASK CAMPAIGN Activity


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ေစတနာ၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္မ်ားမွ (၁၃.၅.၂၀၂၀) နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ လႈိင္၊ လမ္းမေတာ္၊ ဗဟန္း၊ ပန္ဘဲတန္း၊ လသာ၊ ၾကည္ျမင့္တုိင္၊ အလံု၊ စမ္းေခ်ာင္း… စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ Mask Campaign မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။