ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ Training Centre ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း


၂၄.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ Internal Medicine Society ကိုယ္စား ေပါက္ေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚမာမာၾကည္ မွျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိေသာ ေလးက်င့္သင္ၾကားေရးအေဆာက္အဦ (Training Centre) ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္း (၆၀) အား ပါ၀င္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ကိုယ္စား ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးရဲျမမွ လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။