(၇၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔မွ တက္ေရာက္လြမ္းသူပန္းေခြခ် အေလးျပဳ (19.July.2020)