(၇၆) နွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းမွ တက္ေရာက္ဂါရ၀ျပဳ