Society of Pathology

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ေရာဂါေဗဒဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

ဥကၠ႒

ပါေမာက္ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ၿငိမ္

ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတက္ၠသိုလ္(၁)၊ ရန္ကုန္။

ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၁) ပါေမာကၡေဒါက္တာေဌးေဌးတင္

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးဓါတ္ခြဲမွဳဆိုင္ရာဌာန။

ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) ပါေမာကၡေဒါက္တာစန္းစန္းလႈိင္

ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတက္ၠသိုလ္-မႏၱေလး

ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၃) ပါေမာကၡဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္မိုးျမ

ဌာနႀကီးမွဴး၊ အဓိကေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာသုေတသနဌာနႀကီး၊ တပ္မေတာ္ေဆးသုေတသနတပ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေစာ၀တ္မႈန္

တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)၊ ရန္ကုန္။

တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) ေဒါက္တာမူမူေရႊ၊

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန

တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္

အမွတ္(၂) တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုႀကီး

ပညာေရးအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေအးသက္ျမင့္

ကထိက၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ေဆးတက္ၠသိုလ္(၂)၊ ရန္ကုန္။

ပညာေရးတြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာအိအိေရႊ

ေရာဂါေဗဒဆရာ၀န္ကေလးေဆး႐ံုႀကီး၊ ရန္ကုန္။

လူမွဳေရးအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဥာဏ္လင္းေအာင္

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓါတ္ခြဲမွဳဆိုင္ရာဌာန။

ဘ႑ာေရးမွဴး(၁) ေဒါက္တာျဖဴသက္ႏြယ္

ကထိက၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္။

ဘ႑ာေရးမွဴး(၂) ေဒါက္တာစုလဲ့ေဌး

ေရာဂါေဗဒ (အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး)၊ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုႀကီး။

စာရင္းစစ္ ေဒါက္တာေဒၚတင္ေဌး

တြဲဖက္ပါေမာက္ၡ(ၿငိမ္း)၊ ေဆးတကၠသိုလ္(၂)၊ ရန္ကုန္။